Contacto y sugerencias

4. november – Pričetek veljavnosti Pariškega sporazuma

, por

Ljubljana, 4. november – Na današnji dan stopa v veljavo Pariški sporazum – zgodovinski dogovor o ukrepih proti podnebnim spremembam. Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja vstop sporazuma v veljavo ter se veseli njegove skorajšnje ratifikacije tudi s strani Slovenije.

 

Pariški podnebni sporazum, sprejet 12. decembra 2015 na zasedanju pogodbenic Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja (COP21 UNFCCC) v Parizu, je za pričetek veljavnosti opredelil ratifikacijo s strani  vsaj 55 držav pogodbenic, ki skupaj predstavljajo več kot 55% vseh globalnih emisij toplogrednih plinov.

 

Ratifikaciji sporazuma s strani ZDA in Kitajske v začetku septembra sta pospešili dinamiko postopkov tudi v drugih državah in oktobra je bil s pridružitvijo EU presežen omenjeni prag, kar je omogočilo, da bo na današnji dan sporazum tudi uradno stopil v veljavo.

 

Pričetek veljavnosti sporazuma že slabo leto po njegovem sprejemu in še pred pričetkom naslednjega zasedanja držav pogodbenic UNFCCC (COP22) kaže na visoko politično zavedanje glede nujnosti ukrepanja proti podnebnim spremembam ter pomeni uspeh mednarodne skupnosti v globalnem soočanju s problematiko podnebnih sprememb.

 

Pariški sporazum namreč (za razliko od svojega predhodnika - Kjotskega protokola) prvič v zgodovini spodbuja vse države pogodbenice k zniževanju emisij ter doseganju dolgoročnega cilja omejitve globalnega povečanja temperature pod 2 stopinji C in aktivnemu prizadevanju za omejitev pod 1,5 stopinje C v primerjavi s predindustrijsko dobo.

 

Zgodovinski sporazum, ki je bil podpisan na slavnostnem dogodku 22. aprila 2016 na sedežu OZN v New Yorku, se bo pričel izvajati z letom 2020. Njegove zaveze vključujejo znatno povišanje podnebnega financiranja; pomembni prednosti nalogi pa sta tudi okrepljeno mednarodno sodelovanje na področju podnebju prijaznih tehnologij ter grajenje kapacitet v državah v razvoju za naslavljanje vzrokov in posledic podnebnih sprememb.

 

Zaveze Pariškega sporazuma predstavljajo velik doprinos k uresničevanju vseh vidikov trajnostnega razvoja,  z vključenimi  referencami na človekove pravice, pravice otrok, ranljivih skupin, opolnomočenje žensk in enakopravnost spolov. Prvič v zgodovini podnebnih pogajanj so v sporazumu izrecno omenjene tudi pravice migrantov.

 

Današnji dan predstavlja eno izmed pomembnih prelomnic za mednarodno skupnosti in daje dobro politično popotnico za uspešne nadaljnje dogovore na prihajajoči konferenci držav pogodbenic UNFCCC - COP22, ki bo potekala od 7. do 18. novembra v Marakešu, kot tudi pri nadaljnjih aktivnostih za izvajanje sporazuma.

Otras notas de esta fuente
 

Ayúdanos a mejorar Presspeople con tus sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento o el diseño de la web