Contacto y sugerencias

As escollas electivas, novo blog sobre poetas contemporáneos en lingua galega

, por

“Benvidos ao caderno As escollas electivas, espazo onde se ligan os poetas contemporáneos en lingua galega.
Criterios para participar deste espazo.
- Os poetas para seren incluídos terán:
- Que ser proposto/a por outro/a poeta.
- Escribir poesía en lingua galega, independientemente do lugar de residencia ou da nacionalidade.
- Nomear alomenos a outro/a poeta, ata un máximo de vinte.
Cada poeta achegará:
- Bio-bibliografía.
- 1 fotografía.
- Nomeado/a por…
- Mencionar a (máximo 10 nomes de poetas vivos en lingua galega).
- Poética (espazo libre no que expresar a túa reflexión en canto á poesía).
- Enderezos electrónicos do autor (caderno, web, facebook, twitter, tuenti…)
- Selección de poemas. Máximo 1.000 palabras. Pode estar publicado ou ser inédito.
Enviarase ao enderezo: asescollaselectivas@gmail.com
O material achegarase en formato .odt, .doc ou .docx.
A imaxe en formato .jpg.
Dito material será achegado polo interesado persoalmente. Non se admiten envíos de terceiras persoas.”

Otras notas de esta fuente
 

Ayúdanos a mejorar Presspeople con tus sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento o el diseño de la web