Contacto y sugerencias

Comision de servicios por motivos de saude

, por

Comisión de servicios por motivos de saúde


Ábrese o prazo desde o 15 ao 30 de abril (ambos inclusive), agás para aqueles que estean participando nos concursos de traslados, para a solicitude de comisións por razóns de saúde.

Poderán solicitar comisións de servizo de saúde neste primeiro prazo todos os docentes de centros públicos agás os funcionarios de carreira e prácticas que estén participando nos concursos de traslados.

Os funcionarios de carreira procedentes doutras comunidades autónomas deberán participar neste prazo.

Todos os funcionarios do corpo de mestres poderán solicitar prazas pola especialidade de primaria. Os interinos e substitutos polas especialidades que teñan nas listas.

LINK Á WEB da CONSELLERIA

Volver


Otras notas de esta fuente
 

Ayúdanos a mejorar Presspeople con tus sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento o el diseño de la web