Contacto y sugerencias

Curs Redactar i comunicar hui en l'entorn 1.0 i 2.0

, por

Este curs, destinat fonamentalment a tècnics lingüístics i traductors, té com a objectiu general millorar-ne la competència en l’àmbit de redacció de textos per a ser difosos en la Web 2.0 (blogs, Twitter, Facebook, etc.) i en el món real (textos expositius). També s’exploraran les aplicacions pràctiques de la paremiologia per al foment de l'ús del valencià.

El segon objectiu és permetre l’intercanvi d’idees entre el col·lectiu de tècnics i millorar la connexió de la xarxa de les oficines de promoció del valencià. La Diputació de València, a través del Pla de Formació Local, intenta donar resposta a esta necessitat amb un curs adreçat a este col·lectiu amb continguts adaptats a les seues necessitats concretes.

El dia 4 de març, Xosé Castro (traductor i intèrpret, corrector d’estil i comunicador) ensenyarà a crear textos de qualitat per a la web 2.0, que siguen valorats amb un SEO elevat. El dia 7, Maria Josep Marín (professora de Filologia de la Universitat de València) ens mostrarà com s’hauria de crear textos expositius que puguen mostrar el treball de l’Oficina de Promoció del

Valencià o altres disciplines relacionades amb museus i exposicions. Finalment, el dia 8, Víctor Pàmies (llicenciat en Filologia i paremiòleg) ens ajudarà a explorar aplicacions pràctiques de la paremiologia per a fomentar l’ús del valencià.

Sessions (9 a 14 h):

4 de març. Pautes d'estil per a redactar en internet i posicionament (SEO)

Xosé Castro, traductor i intèrpret, corrector d’estil i comunicador.

Esta sessió estarà dedicada a parlar de les funcions i objectius de la comunicació escrita, les regles bàsiques per a organitzar i crear un text amb un missatge clar, l’ordenació de les idees per a comunicar-se amb eficàcia i algunes tècnicques de redacció. També es tractaran algunes questions tipogràfiques i es donaran consells informàtics per a millorar la redacció.

7 de març. Com redactar textos expositius

Maria Josep Marín, professora de Filologia, Universitat de València.

La sessió, especialitzada en textos que s’han de llegir en museus i exposicions, estarà dedicada als mecanismes lingüístics i discursius que han d’imperar en este tipus d’escrits, als aspectes que intervenen coherència textual com la selecció i organització de la informació, el resum, el paràgraf o els connectors com a elements de cohesió del text.

8 de març. Paremiologia aplicada

Víctor Pàmies, llicenciat en Filologia, paremiòleg.

http://vpamies.dites.cat/

Les parèmies, els refranys, les frases fetes atorguen color a una llengua i són un senyal d’identitat, però com explotar-les, quines aplicacions pràctiques poden tenir per a promoure el valencià? La sessió amb Víctor Pàmies se centrarà en estos aspectes: usos en Meteorologia, el calendari: les estacions, els mesos i els dies (festivitats) a través dels refranys, manteniment i creació de de bases de dades lexicogràfiques, la psicologia que amaga el refranyer i les eines TIC aplicades: geolocalització amb Google Maps.

Otras notas de esta fuente
 

Ayúdanos a mejorar Presspeople con tus sugerencias y comentarios sobre el funcionamiento o el diseño de la web